📢 รับสมัครเยาวชน อายุ 20 – 35 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ออนไลน์) ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2565

https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=6269
June 22, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X