กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ www.thailandonair.com จัดทำโครงการเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 212 สถานีทั่วประเทศร่วมเครือข่าย รับสัญญาณรายการวิทยุเพื่่อเด็กและเยาวชน ในช่วงเวลา 16.00 น – 18.00 น ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ โดย ทีมงานสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ (สถานีเด็กในปัจจุบัน) เป็นผู้ผลิตรายการ เผยแพร่ทาง เว็บไซด์ www.thailandonair.com เพื่อเป็นแม่ข่าย

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นมา …

พิธีมอบป้ายสถานีวิทยุร่วมเครือข่าย DCY Radio Network จำนวน 212 สถานี ทั่วประเทศ
X