โครงการละครวิทยุ เยาวชนสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึงโครงการที่ เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และผลิตละครวิทยุ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน ปปส.ภาค 1

ละครวิทยุเรื่องแรก ที่เป็นผลงานของเด็กและเยาวชน ร่วมผลิต ทุกขั้นตอน

ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรืื่อง “บ้านเดียวกัน” 10 ตอน

ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 1
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 2
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 3
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 4
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 5
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 6
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 7
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 8
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 9
ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคม เรื่องบ้านเดียวกัน ตอนที่ 10 (ตอนจบ)
X