TENKAWA ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “TENKAWA High School Photo Contest 2024” หัวข้อ “The Charms of our Region เสน่ห์ในภูมิภาคของเรา” ชิงโอกาสเป็นตัวเเทนประเทศไทย ไปร่วมงานประกวดถ่ายรูปที่ เมืองฮิกาชิกาวะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน
  • คุณครูที่ปรึกษา 1 คน

หมายเหตุ นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

กฎการส่งเข้าประกวด

  • ผลงานจะต้องเป็นผลงานดิจิตอลเท่านั้น
  • ผลงานต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้เผยแพร่ (ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการแข่งขันอื่น ๆ ฯลฯ ) ถ้าหากกรรมการ พบว่า มีการใช้รูปถ่ายที่เคยเผยแพร่ หรือคล้ายคลึงกัน หลังจากถูกเลือกแล้ว จะทำการตัดสิทธ์ผู้เข้าประกวด
  • รูปถ่าย 1 set ประกอบด้วย รูปถ่าย 6 รูป ผู้ถ่ายภาพต้องถ่ายในโหมด RGB รูปแบบไฟล์เป็น JPEG ขนาดด้านยาวควรเป็น 1024 pixel ขึ้นไป และความละเอียดเป็น 72ppi ขึ้นไป

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งเเต่วันที่ 13 มีนาคม – 22 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น.

ติดต่อสอบถาม

2024-03-14

Written by:

X