กลุ่มต้นกล้าแผ่นดินจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549 โดยมี พี่ต้อย (นายขวัญชาติ ดาสา) ผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานกลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ ร่วมกันผลิตสื่อ ผลิตรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม ผ่านวิทยุออนไลน์ www.thailandonair.com “สื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย”

รวมภาพกิจกรรมบางส่วน ของ กลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน”

YouTube player

▶️มาฟังเรื่องราวของนักข่าวเยาวชนจาก “พี่ต้อย ขวัญชาติ ดาสา” ผู้ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้น้องๆ ต้นกล้า🌱เติบโตเรียนรู้ผ่านสำนักข่าวต้นกล้านิวส์📻มามากกว่าทศวรรษ รายการเป็นกันเองขอชวนมาเรียนรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. เวลา 13.30น. – 13.55น.
ทางช่อง11 NBT (หมายเลข310)
🌐 YouTube: เป็นกันเอง
🌐Facebook: เป็นกันเอง
X