ดย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย มอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก จำนวน 70 คน และส่งมอบอุปกรณ์การกีฬาให้ศูนย์เมอร์ซี่ พร้อมมอบ “ถุง พม.ห่วงใย” ณ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนที่ร่วมสนับสนุนส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในด้านการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและของใช้ที่จำเป็น โดยมีคุณโจเซฟ เอชไมเออร์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก จำนวน 70 คน และส่งมอบอุปกรณ์การกีฬาให้ศูนย์เมอร์ซี่ ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) กรุงเทพฯ รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่เด็กและครอบครัว พร้อมมอบ “ถุง พม.ห่วงใย” ณ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🟠 https://www.dcy.go.th/content/1639911960042/1717228532691

🟣 https://www.facebook.com/share/p/tAszuAuSEvHYh4eP/?mibextid=qi2Omg

2024-06-02

Written by:

X