สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “เรื่องสั้นหักมุม” ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

ข้อกำหนดของการส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเพียงคนเดียว และส่งผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ขียนเรื่องสั้นไม่เกิน 25 บรรทัด ฟอนต์ TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 และจัดบรรทัดแบบปกติ (Single Space) เท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงาน คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดหรือการรับรางวัล ในกรณีที่ได้รางวัลหรือรับรางวัลไปแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน รวมทั้งต้องไม่ส่งเข้าประกวดรางวัลอื่น ๆ ที่จัดในช่วงเดียวกัน
 • ระบุชื่อ-นามสกุล นามปากกา (ถ้ามี) อายุ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานจริงไว้ท้ายผลงาน
 • ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ทางเพจสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
  • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานในกล่องข้อความ (inbox) ที่เพจสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU  (m.me/ThaiforCommunicationRMU)
  • ผู้ส่งผลงานส่งผลงานทางกล่องข้อความ (inbox) ด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ประกาศผลเรื่องสั้นผ่านเข้ารอบ วันที่ 20 เมษายน 2567
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 เมษายน 2567

คณะกรรมการตัดสิน

 • อาจารย์มิ่งมนัสชน จังหาร
 • ผศ.วิมล เขตตะ
 • อาจารย์บรรจง บุรินประโคน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 17 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์มิ่งมนัสชน จังหาร (08-5028-2102)
 • Inbox เพจสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU (www.facebook.com/ThaiforCommunicationRMU)
2024-02-22

Written by:

X