หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”
.
 
.
📚 เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์
.
✨ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร
โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
.
🤩 การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะฯได้
.
โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท
ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน
ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)
ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)
.
💰ค่าใช้จ่าย
แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท
แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท
📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!!
.
📲ดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้รับทุนได้ที่ : http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php👉วิธีการสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครแบบออฟไลน์ สามารถขอรับใบสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/ (กรณีต้องการสมัครขอทุนการศึกษาสามารถเลือกประเภททุนที่ต้องการสมัครในเว็บไซต์รับสมัครได้เลย)
.
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร โทร. 090-678-4690

2022-04-18

Written by:

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X