สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์
ครบรอบ 15 ปี

จ - ศ เวลา 17.00 - 18.00 น.
เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกวดโครงการเพื่อ

สำนักงานปลัดกระทรว…

ประกวดแผนรณรงค์ &#

ETDA ร่วมกับ Dek-D…

ประกวดออกแบบโลโก้

ราชวิทยาลัยอายุรแพ…

Seed Scape : กิจกร

เมื่อวันที่ 24-29 …

ประกวดแต่งเพลง &#8

กองทุนการออมแห่งชา…

ประกวดคลิปสั้นประก

สํานักงานประกันสัง…

Shape8 Shape9 Shape10 Shape11 Shape12

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

Weekly Top Chart

No Audio/Track Found
  1. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 1 -

  2. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 2 -

  3. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 3 -

  4. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 4 -

  5. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 5 -

Monthly Top Chart

No Audio/Track Found
  1. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 1 -

  2. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 2 -

  3. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 3 -

  4. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 4 -

  5. ละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์ เรื่อง บ้านเดียวกัน ตอนที่ 5 -

ผังรายการ

6:00 AM -7:00 AM
7:30 AM -11:00 AM
1:00 PM -2:00 PM

พัฒนาเด็กไทย ก้าวทันโลก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
1:00 PM -2:00 PM
4:10 PM -5:00 PM
5:10 PM -6:00 PM

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
7:00 PM -8:00 PM
8:10 PM -9:00 PM

ประเด็นโดนใจ (อวชท)

เครือข่าย อวชท.
Now Live
6:00 AM -7:00 AM
7:30 AM -11:00 AM
7:30 AM -11:00 AM
1:00 PM -2:00 PM

พัฒนาเด็กไทย ก้าวทันโลก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
1:00 PM -2:00 PM
1:00 PM -2:00 PM
4:10 PM -5:00 PM
5:10 PM -6:00 PM

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
7:00 PM -8:00 PM
7:00 PM -8:00 PM
8:10 PM -9:00 PM

ประเด็นโดนใจ (อวชท)

เครือข่าย อวชท.
Now Live
6:00 AM -7:00 AM
7:30 AM -11:00 AM
1:00 PM -2:00 PM

พัฒนาเด็กไทย ก้าวทันโลก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
1:00 PM -2:00 PM

พัฒนาเด็กไทย ก้าวทันโลก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
1:00 PM -2:00 PM
4:10 PM -5:00 PM
5:10 PM -6:00 PM

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
7:00 PM -8:00 PM
8:10 PM -9:00 PM

ประเด็นโดนใจ (อวชท)

เครือข่าย อวชท.
Now Live
6:00 AM -7:00 AM
7:30 AM -11:00 AM
1:00 PM -2:00 PM

พัฒนาเด็กไทย ก้าวทันโลก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
1:00 PM -2:00 PM
4:10 PM -5:00 PM
5:10 PM -6:00 PM

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
7:00 PM -8:00 PM
8:10 PM -9:00 PM

ประเด็นโดนใจ (อวชท)

เครือข่าย อวชท.
Now Live
6:00 AM -7:00 AM
7:30 AM -11:00 AM
7:30 AM -11:00 AM
1:00 PM -2:00 PM
1:00 PM -2:00 PM
4:10 PM -5:00 PM
5:10 PM -6:00 PM

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
7:00 PM -8:00 PM
8:10 PM -9:00 PM

ประเด็นโดนใจ (อวชท)

เครือข่าย อวชท.
Now Live
6:00 AM -7:00 AM
4:10 PM -5:00 PM

สานฝันสู่วันใหม่ (รายการเพื่อคนพิการ)

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
5:10 PM -6:00 PM
8:10 PM -9:00 PM

ประเด็นโดนใจ (อวชท)

เครือข่าย อวชท.
Now Live
6:00 AM -7:00 AM
4:10 PM -5:00 PM

สานฝันสู่วันใหม่ (รายการเพื่อคนพิการ)

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
5:10 PM -6:00 PM
8:10 PM -9:00 PM

ประเด็นโดนใจ (อวชท)

เครือข่าย อวชท.
Now Live
Shape Shape Shape Shape Shape Shape

ผู้จัดรายการในสถานี

X