ดย.ชวนส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดย.ชวนส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

📢
 กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565
ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
🗒 สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติฯ ได้ที่ http://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=5906
X