พม.ฟังธง ประกาศนโยบายคุ้มครองเด็ก จากการถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์หรือถูกใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุ้มครองเด็ก ภายใต้หลักความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้                         นางจตุพร...

กองทุนสื่อ ปั้นเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งแรกของประเทศ

13 ผลงาน คว้าถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จับมือภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย คณะผู้เชี่ยวชาญ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดี มีคุณภาพ และสร้างสรรค์สังคมเชิงบวก ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...

คณะจิตวิทยา จุฬา เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ร่วมโครงการอบรมการพูดคุยกับลูก วัยประถม เรื่องใช้สื่อออนไลน์อย่างไรปลอดภัย

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่สนใจทั่วไป มาร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับการพูดคุยกับลูกๆ วัยประถม ในเรื่องใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย การอบรมในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการของเด็กในช่วงวัยประถม (7-12 ปี)การใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กเทคนิคการปรับพฤติกรรมเบื้องต้นสำหรับการใช้สื่ออย่างเหมาะสมภายในครอบครัววันที่จัดกิจกรรม 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00...

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชมถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เชิญรับชมการถ่ายทอดสด {Live} งานแถลงข่าวโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. จาก 683 ผลงานสื่อสร้างสรรค์ทั่วประเทศ สู่ที่สุดแห่งการเชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจของผู้ผลิตสื่อน้ำดีจากการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จาก 10 ประเภทสื่อ (37 สาขา) ได้แก่ - สื่อวิทยุ - สื่อโทรทัศน์ - สื่อภาพยนตร์...

ชวนเที่ยวงานเทศกาลสวนผักคนเมือง “เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์” ณ จังหวัดนนทบุรี

ชวนเที่ยวงาน ‘เทศกาลสวนผักคนเมือง’ 2565 วาระสำคัญประจำปีของโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย หัวข้อ "เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์"  ชวนทุกคนมาร่วมนิยาม ‘ความสัมพันธ์’ ระหว่างพื้นที่อาหารของเมืองกับผู้คนทั้งในเมืองและรอบเมืองให้มีความหมายกว้างและลึกซึ้งกว่าที่เคย….และเหมือนทุกๆ ปี เทศกาลสวนผักคนเมืองพร้อมนำเสนอกิจกรรม และพื้นที่สื่อสารเรื่องระบบอาหารยั่งยืนในรูปแบบอันหลากหลาย  อาทิ .- เสวนาว่าเรื่องการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนในหลากมิติ - Intensive เวิร์กชอป เกษตรในเมืองและการพึ่งตนเองในเมือง - เวิร์กชอป อาหารจากแป้งข้าวพื้นบ้าน...

พม. โดยกรมเด็ก ฯ และศูนย์ Life Di คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางจุตพร โรจนพานิช...

สธ.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยงฟรี เริ่ม 1 พ.ค. นี้

สธ. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยง ฟรี!! เริ่ม 1 พ.ค. 65 ฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีนี้ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง...

 มูลนิธิเพื่อนศิลปะร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชวนร่วมโครงการ Movement for Life

มูลนิธิเพื่อนศิลปะและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดอบรมสื่อการสอนของโครงการ Movement for Life เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ครู ผู้ช่วยครู ผู้ปกครอง เด็กออทิสติกและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ .ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนทั้ง 12 ตอน เป็นหลักปฏิบัติของการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมตอบคำถามคลายข้อสงสัยต่าง ๆ ในช่วงท้ายของการอบรม กิจกรรมจัดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วันในวันที่ 21-22...
X