ปตท. ชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน” 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

นวัตกรรมแห่งชาติ ชวนนักเรียน นักศึกษา แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ “Innovation Business Challenge” ภายใต้หัวข้อ “A SPACE FOR CO-INNO” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท โจทย์การแข่งขันสร้างสรรค์ต้นแบบทางธุรกิจ (Business Model)...

สถานทูตจีนฯ ชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน”

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16 - 40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน" ชิงรางวัล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีในภาพรวมระหว่างประเทศไทยและจีนผ่านงานเขียนเรียงความ ข้อมูลผู้จัดการแข่งขัน หน่วยงานเจ้าภาพสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก...

จังหวัดระยอง ชวนร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานจังหวัดระยอง ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ แลเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา...

UNHCR ชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะนำมาใช้เป็นโปสเตอร์หลักในการประชาสัมพันธ์ตลอดงาน ธีมของโปสเตอร์ ภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยสิทธิในการแสวงหาความปลอดภัย ข้อความบังคับใช้ในโปสเตอร์ 11th Refugee Film Festival17 – 20 มิถุนายน 2565 กติกาการส่งเข้าประกวด การประกวดเปิดเป็นสาธารณะสำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมส่งใจให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลก...

ประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 “The Power Band 2022 Season 2” ภายใต้คอนเซปต์ “DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ!” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ 5 ค่ายเพลงชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 "The Power Band 2022 Season 2" ภายใต้คอนเซปต์ "DREAM...

สวนสัตว์สงขลา ชวนประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำ สวนสัตว์สงขลา ชิงงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

สวนสัตว์สงขลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำ สวนสัตว์สงขลา ชิงงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท กติกาการประกวด ผู้ร่วมประกวด ส่งรายชื่อ พร้อมระบุความหมายสําหรับชื่อที่เสนอโดยสังเขปเขียนชื่อ - นามสกุล ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ในแบบฟอร์ม QR codeสามารถเสนอชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษชื่อที่เสนอจะต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง สื่อความหมายที่น่าสนใจ1 คน สามารถเสนอได้เพียง...

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในคณะที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหารสร้างการจดจําแบรนด์และความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในอนาคตต่อไปเพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่กลุ่มเป้าหมายในอนาคตเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและเป็นการผลักดันสร้างโอกาสให้เชฟหน้าใหม่ประดับวงการอาหารของประเทศ...
X