ปตท. ชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน” 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

นวัตกรรมแห่งชาติ ชวนนักเรียน นักศึกษา แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ “Innovation Business Challenge” ภายใต้หัวข้อ “A SPACE FOR CO-INNO” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท โจทย์การแข่งขันสร้างสรรค์ต้นแบบทางธุรกิจ (Business Model)...

สถานทูตจีนฯ ชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน”

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16 - 40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน" ชิงรางวัล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีในภาพรวมระหว่างประเทศไทยและจีนผ่านงานเขียนเรียงความ ข้อมูลผู้จัดการแข่งขัน หน่วยงานเจ้าภาพสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก...

จังหวัดระยอง ชวนร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานจังหวัดระยอง ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ แลเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา...

UNHCR ชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะนำมาใช้เป็นโปสเตอร์หลักในการประชาสัมพันธ์ตลอดงาน ธีมของโปสเตอร์ ภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยสิทธิในการแสวงหาความปลอดภัย ข้อความบังคับใช้ในโปสเตอร์ 11th Refugee Film Festival17 – 20 มิถุนายน 2565 กติกาการส่งเข้าประกวด การประกวดเปิดเป็นสาธารณะสำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมส่งใจให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลก...

ประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 “The Power Band 2022 Season 2” ภายใต้คอนเซปต์ “DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ!” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ 5 ค่ายเพลงชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 "The Power Band 2022 Season 2" ภายใต้คอนเซปต์ "DREAM...

พม.ฟังธง ประกาศนโยบายคุ้มครองเด็ก จากการถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์หรือถูกใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุ้มครองเด็ก ภายใต้หลักความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้                         นางจตุพร...

กองทุนสื่อ ปั้นเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งแรกของประเทศ

13 ผลงาน คว้าถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ “เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จับมือภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย คณะผู้เชี่ยวชาญ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดี มีคุณภาพ และสร้างสรรค์สังคมเชิงบวก ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม...
X