สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ นำเสนอข่าวสารกิจกรรมของเด็กและเยาวชน กิจกรรมการประกวด การแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเสนอข่าว อ่านข่าวโดยเด็กและเยาวชน
สามาติดตามได้ ทุกต้นชั่วโมง สถานีเด็ก kids station www.thailanonair.com
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการเรื่องเด่น ประเด็นเด็ก ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น
ภาคกลาง AM 1467 KHz
ภาคเหนือ AM 549 KHz
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621 KHz
ภาคใต้ AM 1242 KHz

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM 105 MHz ในรายการมอร์นิ่งแมกกาซีน ทุกวันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00 น
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ทุกวันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 19.30 น – 20.00 น

X