ผังรายการเด็ก เวลา 16.00 น.-18.00 น.

ฟังวิทยุเยาวชนออนไลน์ (แม่ข่าย)

ลิงค์ Url สำหรับสถานีวิทยุ (รับสัญญาณ)

http://radio.clickfm.in.th:8000/thailand
และ เวลา 17.00 - 18.00 น ทางช่อง สวท เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย

prdonline.prd.go.th:8018/

และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.podcast.in.th

หรือ play เทปรายการได้ที่ podcast.in.th

หรือรับสัญญาณ รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก ได้ที่
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย กรมประชาสัมพันธ์ ในรายการเรื่องเด่น ประเด็นเด็ก ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น
ภาคกลาง AM 1467 KHz
ภาคเหนือ AM 549 KHz
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621 KHz
ภาคใต้ AM 1242 KHz

หรือที่ เว็บ
www.nbt.prd.go.th
www.thailandonair.com
www.pakeefm.org
www.thainetradio.com ช่อง 27

X