ผังรายการเด็กและเยาวชน สำหรับเครือข่ายรับสัญาณ

ฟังวิทยุออนไลน์

ฟังวิทยุออนไลน์

ผังรายการวิทยุ

06:00 -07:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
07:00 -07:30
08:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
09:10 -10:00
10:10 -11:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
11:10 -12:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
12:00 -13:00
14:10 -15:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
15:10 -16:00
16:10 -17:00
17:10 -18:00

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
18:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
18:10 -19:00
Now Live
19:00 -20:00
20:00 -20:10
20:10 -21:00

รายการประเด็นโดนใจ

เครือข่ายวิทยุ อวชท. www.pakeefm.org
21:10 -22:00
22:10 -23:00
23:00 -00:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
06:00 -07:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
07:00 -07:30
08:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
09:10 -10:00
10:10 -11:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
11:10 -12:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
12:00 -13:00
14:10 -15:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
15:10 -16:00
16:10 -17:00
17:10 -18:00

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
18:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
18:10 -19:00
Now Live
19:00 -20:00
20:00 -20:10
20:10 -21:00

รายการประเด็นโดนใจ

เครือข่ายวิทยุ อวชท. www.pakeefm.org
21:10 -22:00
22:10 -23:00
23:00 -00:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
06:00 -07:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
07:00 -07:30
08:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
09:10 -10:00

นิทานเพลง

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
10:10 -11:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
11:10 -12:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
12:00 -13:00
12:00 -13:00
14:10 -15:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
15:10 -16:00
16:10 -17:00
17:10 -18:00

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
18:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
18:10 -19:00
Now Live
19:00 -20:00
19:00 -20:00
19:00 -20:00
20:00 -20:10
20:10 -21:00

รายการประเด็นโดนใจ

เครือข่ายวิทยุ อวชท. www.pakeefm.org
21:10 -22:00
22:10 -23:00
23:00 -00:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
06:00 -07:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
07:00 -07:30
08:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
09:10 -10:00
10:10 -11:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
11:10 -12:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
12:00 -13:00
12:00 -13:00
14:10 -15:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
16:10 -17:00
17:10 -18:00

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
18:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
18:10 -19:00
Now Live
19:00 -20:00
19:00 -20:00
19:00 -20:00
20:00 -20:10
20:10 -21:00

รายการประเด็นโดนใจ

เครือข่ายวิทยุ อวชท. www.pakeefm.org
21:10 -22:00
22:10 -23:00
23:00 -00:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
06:00 -07:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
07:00 -07:30
08:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
09:10 -10:00

นิทานเพลง

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
10:10 -11:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
11:10 -12:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
12:00 -13:00
14:10 -15:00

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย "อาหารสมองของทุก GEN"

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคกลาง
16:10 -17:00
17:10 -18:00

เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
18:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
18:10 -19:00
Now Live
19:00 -20:00
20:00 -20:10
20:10 -21:00

รายการประเด็นโดนใจ

เครือข่ายวิทยุ อวชท. www.pakeefm.org
21:10 -22:00
22:10 -23:00
23:00 -00:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
06:00 -07:00
07:00 -07:30
08:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
11:10 -12:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
12:00 -13:00
14:10 -15:00
16:10 -17:00

สานฝันสู่วันใหม่ (รายการเพื่อคนพิการ)

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
17:10 -18:00
18:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
18:10 -19:00
Now Live
19:00 -20:00
20:00 -20:10
20:10 -21:00

รายการประเด็นโดนใจ

เครือข่ายวิทยุ อวชท. www.pakeefm.org
22:10 -23:00
23:00 -00:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
06:00 -07:00
07:00 -07:30
08:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
11:10 -12:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
12:00 -13:00
14:10 -15:00
16:10 -17:00

สานฝันสู่วันใหม่ (รายการเพื่อคนพิการ)

สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (แม่ข่าย)
17:10 -18:00
18:00

เพลงชาติ (เทียบเวลา เคารพธงชาติ)

วิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
18:10 -19:00
Now Live
19:00 -20:00
20:00 -20:10
20:10 -21:00

รายการประเด็นโดนใจ

เครือข่ายวิทยุ อวชท. www.pakeefm.org
22:10 -23:00
23:00 -00:00

Radio Thailand ENG

สวท ENG
X