“สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3”
โครงการประกวดทำคลิปวิดีโอมารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร ปี 3
หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”

       สำหรับโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย” เป็นโครงการที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ทำการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งความสำเร็จของการนำวัฒนธรรมที่ดีของไทย มาส่งเสริมและเผยแพร่ออกไปสู่กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปนั้น ทำให้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาเรื่องของการจราจร ปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการเคารพกฎจราจรในมุมมองใหม่ ๆ กันได้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความรู้ ความสามารถ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อีกด้วย

       สำหรับในปีนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3” ด้วยการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ในหัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” เพื่อลดอุบัติเหตุ จัดการเหตุการณ์วุ่นวายบนท้องถนน ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

       นักเรียน นักศึกษา สายครีเอทีฟ สายคอนเทนต์ สายวิดีโอ ที่อยากปล่อยของโชว์ความคิดสร้างสรรค์แบบไม่โดนปิดกั้น เตรียมตัวจับกลุ่มกันได้เลย โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

       ผู้เข้าประกวดจะต้องทำคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด มีความยาว 2 – 3 นาที ภายใต้แนวคิด “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง” โดยมีสมาชิกไม่เกินทีมละ 3 คน  สมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

โดยนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการทำคลิปวิดีโอ สามารถดูรายละเอียดโครงการประกวดเพิ่มเติมได้ที่นี่
www.twtvdo.com หรือ Facebook: สัญจรดี วิถีไทย
และทาง Line Official: @ThaiwaysTraffic
Instagram: ThaiwaysTraffic
twitter: ThaiwaysTraffic
YouTube: สัญจรดี วิถีไทย

ธันวาคม 11, 2022

Written by:

X