สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อใหม่ “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)” ชิงรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย และระดับการศึกษา

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ชื่อต้องสื่อความหมาย มีความสอดคล้องบทบาทหน้าที่ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)
 • ใช้จำนวนคำที่สั้น กระชับ และง่ายต่อการจดจำ
 • เป็นชื่อที่สร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • ส่งผลงานเข้าประกวดเพียงคนละ 1 ชื่อ
 • กรณีมีผู้ส่งชื่อประกวดที่ซ้ำกัน จะเลือกผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวดก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สปสช.
 • การตัดสินการประกวดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ไม่ได้

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผลตัดสินในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซด์ www.nhso.go.th
 • มอบรางวัลใน “วันหลักประกันสุขภาพสากล” 12 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 7,500 บาท
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท

ติดต่อสบถาม

2022-11-14

Written by:

X