กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 15-35 ปี ส่งผลงานประกวด “ASEAN VDO-Making Content” และ “ASEAN Digital Poster-Making Contest” ชิง เงินรางวัล และโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

คุณสมบัติ
ผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ 15-35 ปี

ประเภทการประกวด

  • ประกวดคลิปวิดีโอ “ASEAN VDO-Making Content”
    ธีม “IP and Youth: Digital Enforcement, Innovating for Better Future”
  • ประกวดโปสเตอร์ดิจิทัล “ASEAN Digital Poster-Making Contest”
    ธีม “Respecting Intellectual Property Rights in the Midst of the Pandemic to Protect MSMEs”

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถาม
คุณภพกร ศรีแผ้ว โทร. 02-547-4703

July 30, 2022

Written by:

X