องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้เยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารกับประชาชนและเสริมสร้างความตระหนักถึงความความสําคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
  • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวสู่สาธารณะ

ลักษณะผลงาน
“เล่าวิทย์ให้ว้าว กับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที”
นำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายในเวลา 3 นาที เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองชอบหรือสนใจที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

กติกาการรับสมัคร

  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุ 15 – 18 ปี)
  • จัดทำคลิปวีดีโอ เล่าเรื่องราวหรือประเด็นวิทยาศาสตร์ที่ตนเองชอบหรือสนใจเพียง 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 3 นาที และไม่ต่ำกว่า 2 นาที 30 วินาที
  • สามารถเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการนำเสนอ โดยเลือกนำเสนอภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น
  • สามารถใช้อุปกรณ์เสริม (props) ในการช่วยนำเสนอได้
  • คลิปวิดีโอต้องเป็นการบันทึกอย่างต่อเนื่องและใช้มุมกล้องเดียวโดยถ่ายจากด้านหน้า ไม่มีการตัดต่อ, ใส่เสียง, ภาพประกอบ, อะนิเมชั่น หรือ visual effect ต่าง ๆ เพิ่มเติม
  • ลงทะเบียนตามลิงก์รับสมัคร (เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. จนถึง 19 มี.ค. 2566) พร้อมอัปโหลดผลงานคลิปวีดิโอ ผ่านทางเว็บไซต์ อพวช.
  • จำกัด 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ภูมิภาค เท่านั้น (ภูมิภาคใดก็ได้)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/sittalks

2023-02-15

Written by:

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

X