สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ “Museum Photo Contest” ภายใต้แนวคิด “The Power of Thai Museums” เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติ
ประชาชนผู้ให้ความสนใจทั่วไป

หัวข้อการประกวด

 • หัวข้อ 1. The Power of Achieving Sustainability : พลังของการบรรลุความยั่งยืน
 • หัวข้อ 2. The Power of Innovating on Digitalisation and Accessibility : พลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลและการเข้าถึงได้
 • หัวข้อ 3. The Power of Community Building Through Education : พลังของการสร้างชุมชนผ่านการศึกษา

กติกาการประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทย เท่านั้น
 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels (Pixel Dimension) และ ด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่ากว่า 4,000 pixels ที่ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 220 ppi ในรูปแบบ .jpg เท่านั้นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน .jpg เท่านั้น
 • สามารถใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลและสมาร์ทโฟน (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera และ Smartphone) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้่า เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ (หากผิดกติกาข้อนี้จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น)
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 • สามารถใช้โปรแกรมในการปรับแต่งภาพได้เฉพาะแสง สี และน้ำหนักของภาพ โดยไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ไม่ตัดต่อหรือต่อเติมภาพ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ (ผู้เข้าประกวดต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อการตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการขอดูภาพต้นฉบับ)
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้ โดยคณะผู้จัดการประกวดอาจมีการเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวเพิ่มเติม
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมทั้งต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ สื่อทาง social media ต่างๆ หรือไม่เป็นภาพที่ขายใน Stock Photo ทุกแห่ง
 • ผู้ส่งภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน โดยยินยอมให้กรมศิลปากร มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งการจัดแสดงและสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 • คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ส่งภาพถ่ายผ่านทางอีเมล [email protected] ตั้งชื่อหัวเรื่องว่า “ใส่ชื่อจริง-นามสกุล” : ขอส่งภาพถ่ายเพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม Museum Photo Contest
  ตัวอย่าง นายมิวเซียม เดย์ : ขอส่งภาพถ่ายเพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม Museum Photo Contest
 • ตั้งชื่อไฟล์ภาพ ดังนี้ 01_ชื่อภาพ, 02_ชื่อภาพ และ 03_ชื่อภาพ
  ตัวอย่าง 01_มิวเซียม , 02_พิพิธภัณฑ์วันนี้ 03_พลังพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
 • แนบเอกสารหรือระบุข้อความประกอบค่าอธิบายแนวคิดภาพถ่ายที่ส่งประกวดไม่เกินภาพละ 2 บรรทัด
 • ระบุข้อความแจ้งความประสงค์ว่าส่งภาพถ่ายประกวดในข้อหัวใดบ้าง ให้ชัดเจน
 • ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด

กำหนดการจัดกิจกรรม

 • วันที่ 1 – 10 กันยายน 2565 เปิดรับผลงานผ่านทางอีเมล [email protected] ผู้ส่งภาพประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพประกวดไม่เกินคนละ 3 ภาพ และมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • หมดเขตส่งภาพถ่ายภายในวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
 • วันที่ 19 กันยายน 2565 ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดในงาน Museum Talk

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ภายในประเทศไทย
 • เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ สื่อความหมาย อารมณ์ของภาพที่สอดคล้องกับ หัวข้อ “The Power of Thai Museums”
 • เป็นภาพที่มีความลงตัวทั้งการจัดวางองค์ประกอบ และความสวยงามของภาพถ่าย

รางวัลการประกวด

 • หัวข้อ 1. The Power of Achieving Sustainability : พลังของการบรรลุความยั่งยืน
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล
 • หัวข้อ 2. The Power of Innovating on Digitalisation and Accessibility : พลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลและการเข้าถึงได้
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล
 • หัวข้อ 3. The Power of Community Building Through Education : พลังของการสร้างชุมชนผ่านการศึกษา
  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thaimuseumday

สิงหาคม 29, 2022

Written by:

X