คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “25 FLA Clip Contest” ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 • ประกวดคลิปสั้น 3 ภาษา ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน”
 • การส่งผลงานเข้าร่วม : นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล
 • ความยาว 4 – 5 นาที
 • ภาษาที่ใช้ : เลือกภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา จากที่กำหนด ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาในการพูดนำเสนอ และมีคำบรรยาย (Subtitle) เป็นภาษาไทย

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

เกณฑ์การให้คะแนน

 • เนื้อหา
  • น่าสนใจ สะท้อนปัญหาปัจจุบันของสังคม พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
  • นำเสนอประเด็นปัญหา และเสนอทางออกโดยใช้มุมมองการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
 • วิธีการนำเสนอ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ การลำดับเนื้อเรื่องน่าติดตาม ใช้สื่อในการดำเนินเนื้อเรื่องอย่างเหมาะสม วิธีนำเสนอน่าสนใจ  
 • ภาษาที่ใช้
  • ครบตามภาษาที่กำหนด
  • ถูกต้องและเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลที่มียอด Like & Share สูงสุด เงินรางวัล 1,000 บาท

หมายเหตุ มอบเกียรติบัตรทุกรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจิรภัทร รัตนสังข์ โทร. 074-286673
 • E-mail: jiraphat.r@psu.ac.th
June 10, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X