นิตยสาร Gourmet & Cuisine ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในคณะที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการแสดงความสามารถด้านการประกอบอาหาร
 • สร้างการจดจําแบรนด์และความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในอนาคตต่อไป
 • เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่กลุ่มเป้าหมายในอนาคต
 • เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและเป็นการผลักดันสร้างโอกาสให้เชฟหน้าใหม่ประดับวงการอาหารของประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา ในคณะคหกรรมศาสตร์, การโรงแรม, วิทยาศาสตร์อาหาร และการท่องเที่ยว หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งต้องมีอายุระหว่าง 18-22 ปีเท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทีมสมาชิกไม่เกิน 2 ท่าน และต้องศึกษาในสถาบันเดียวกันเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022”
 • สําเนาบัตรประชาชนสมาชิกในทีม พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง
 • สูตรอาหาร* (ตามแบบฟอร์มที่ทางโครงการฯ กําหนดเท่านั้น)
 • ภาพถ่ายเมนูอาหาร** พร้อมไฟล์คลิปวิดีโอ (ตามรายละเอียดที่ทางโครงการฯ กําหนดเท่านั้น)

หมายเหตุ
*ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้แบบฟอร์มสูตรอาหารจากทางโครงการฯ เท่านั้น
**ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งภาพถ่ายเมนูอาหารเป็นไฟล์สกุล .jpg เท่านั้น
***ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ทางโครงการฯ ใช้รูปถ่ายเมนูอาหาร สูตรอาหาร และคลิปวิดีโอในการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
****การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
 • เปิดโหวตสําหรับรางวัล Popular Vote วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2565 (เริ่มเปิดโหวตเวลา 09.00 น. และปิดโหวตเวลา 17.00 น.)
 • ประกาศรางวัล Popular Vote วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงการฯ จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง Fanpage: Gourmet&Cuisine

ช่องทางการจัดส่งผลงาน
ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งสูตรอาหาร ภาพถ่ายเมนูอาหาร ไฟล์คลิปวิดีโอ และหลักฐานการสมัคร ทาง E-mail: gourmetyoungchef@gmail.com เท่านั้น

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลการแข่งขันมีจำนวน 11 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประกาศนียบัตรและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ Popular Vote
 • รางวัลปลอบใจ จำนวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
(วันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.)

 • คุณนลินี โทร. 082-341-4114
 • คุณลลิลทิพย์ โทร. 087-001-3951
May 13, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X