ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมจากเศษธนบัตรครบรอบ 120 ปี หัวข้อ “ธนบัตรไทย 120 ปี ธนบัตรไทย สู่รูปแบบการชำระเงินที่ยั่งยืนในอนาคต” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 120 ปี ธนบัตรไทย และเป็นวัตถุจัดแสดง highlight เกี่ยวกับการ recycle เศษธนบัตร ในนิทรรศการ
 • เพื่อส่งเสริมการนำเศษธนบัตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินไทยได้สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากเศษธนบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี – เอก)
 • เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมด้วยความคิดของตนเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

ขนาดและลักษณะของผลงานประติมากรรม

 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถทำได้ทั้ง 2 มิติ หรือ 3 มิติ
 • มีความกว้าง ความยาว และ/หรือความสูง ด้านละไม่เกิน 50 cm. (ไม่รวมฐาน)
 • ผลงานต้องแสดงให้เห็นการสร้างสรรค์งานจากเศษธนบัตรเป็นหลัก โดยมีวัสดุอื่นผสมร่วมด้วยได้
 • ศิลปินจะได้รับเศษธนบัตรอัดก้อนจาก ธปท. ตามที่ระบุในใบสมัคร
 • เป็นผลงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง พร้อมจัดแสดงในนิทรรศการ

Timeline โครงการ

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2565 : ยื่นใบสมัคร
 • 25 – 26 พฤศจิกายน 2565 : รับเศษธนบัตร
 • 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 : ส่งผลงาน และจัดแสดง
 • 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 : กรรมการตัดสิน
 • 30 มีนาคม 2566 : สรุป Popular vote
 • 31 มีนาคม 2566 : ประกาศผล

รางวัลการประกวด พร้อมเกียรติบัตรสำหรับทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัล Popular vote 1 รางวัล 10,000 บาท สำหรับคลิปนำเสนอผลงานที่มียอด like+share สูงที่สุดใน Facebook page ธนบัตรทุกเรื่อง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/Inthewallet
 • Line: @BanknoteGuru

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Bmg-pr Bot

2022-11-02

Written by:

X