จังหวัดระยอง โดยสำนักงานจังหวัดระยอง ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ แลเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)  และอาชีวศึกษา (ปวช.)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวส.)
 • เป็นประชาชนทั่วไปไม่กำหนดเพศและอายุ

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 • การแข่งขันประเภทเดี่ยวรายบุคคล 1 คน ต่อ 1 ผลงาน
 • สถานศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ระดับชั้น
 • ครูผู้ควบคุม 1 คน สามารถส่งผลงานนักเรียนได้ไม่เกิน 3 ผลงาน
 • สถานศึกษาใดส่งผลงานเกิน 3 ผลงานต่อระดับชั้น จะถือเอาผลงานที่ส่งก่อน 3 ลำดับแรกเท่านั้น
 • ประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 ผลงาน

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2565 เวลา 23.59 น

ติดต่อสอบถาม

 • 087-008-3119
 • 092-326-5059
 • 089-606-2328
May 18, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X