สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) ขอชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลทั่วไป
  • ไม่จำกัดอาชีพ เพศ อายุ และสัญชาติ

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2565

รางวัลการประกวด

  • ภาคภาษาไทย 10,000 บาท
  • ภาคภาษาอังกฤษ 15,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

2022-10-16

Written by:

X