วิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมกับ บริษัท DG Arts & Crafts ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ “เพาะช่างศิลปกรรม Poh-Chang Arts Contest 2022 ครั้งที่ 2” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ “จุฑาธุช” และใบประกาศนียบัตร

หัวข้อการประกวด
“งานช่างท้องถิ่น สุนทรียศิลป์ชุมชน”

ประเภทการประกวด
แบ่งเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 วันดังต่อไปนี้

 • วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022
  • การแข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ วาดหุ่นนิ่ง
   • หัวข้อ “สานชีวิต สานชุมชน”
   • ใช้สีน้ำจากแบรนด์ Van Gogh และกระดาษวาดภาพ 300G. (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI
  • การแข่งขันทักษะด้านศิลปะไทย
   • หัวข้อ “การผูกภาพเคล้าลายจากวรรณกรรมพื้นถิ่น”
   • ใช้สีหมึก Indian Ink จากแบรนด์ Talens และกระดาษวาดภาพแบบเรียบ (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI
 • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022
  • การแข่งขันทักษะการวาดเส้น Portrait
   • หัวข้อ “สานเส้น วาดชีวิต”
   • ใช้ดินสอสเก็ตซ์ 14B จากแบรนด์ SEIKAI และกระดาษวาดภาพแบบเรียบ (A2) จากแบรนด์ SEIKAI
  • การแข่งขันทักษะด้านองค์ประกอบศิลป์
   • หัวข้อ “สุนทรียศิลป์ชุมชน”
   • ใช้สีอะคริลิคจากแบรนด์ Amsterdam และกระดาษวาดภาพ 300G. (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI

หมายเหตุ

 • ทางผู้จัดงานจะมีการจัดเตรียม “สีและกระดาษ” ตามแบรนด์ที่ระบุไว้ให้ใช้ในการแข่งขันวันจริงสำหรับแต่ละประเภท
 • อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ทางผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น พู่กัน จานสี ดินสอยางลบ หรือกระดานสำหรับติดกระดาษ
 • เลือกลงแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
 • ทำการแข่งขันและคัดเลือกผลงานในวัน-เวลา-และสถานที่ๆจัดกิจกรรมเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนร่วมการประกวดสามารถติดต่อรับ Link ลงทะเบียนได้ทาง LINE: @dgarts
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมการประกวดที่หน้า Facebook Page DG Arts ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่ประกวด: วันเสาร์ที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา: 08:30 – 16:00 น. ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (https://goo.gl/maps/3dS1KVwcR5iM3jm79)
  • 08:30 น. ผู้สมัครเริ่มทำการลงทะเบียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง
  • 09:00 – 12:00 น. เริ่มการแข่งขันตามหัวข้อที่กำหนด
  • 12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มีจัดเตรียมไว้ให้ที่งาน)
  • 13:00 – 15: 00 น. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
  • 16:00 น. ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดทักษะทางศิลปะ

รางวัลการประกวด

 • “รางวัลยอดเยี่ยม” ในแต่ละประเภท จะได้รับ
  • เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • ชุดอุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 5,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • โควต้าเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง 1 ปีการศึกษา
 • “รางวัลดีเด่น” 3 รางวัลในแต่ละประเภท จะได้รับ
  • เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
  • ชุดอุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 2,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติมาร่วมเป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดครั้งนี้
 • เงินรางวัลยังไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-688-7295-99 ต่อ 202
 • FB: dgartsandcrafts
 • LINE:@dgarts มี@
2022-10-16

Written by:

X