Modern Tage ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน “MT Design Award Season II” ภายใต้แนวคิด “Functional Elegance” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสในการพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญาร่วมงานกับทางบริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด ในอนาคต

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เป็นนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน โดยจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 2 คน/ทีม (ในหนึ่งทีมสามารถลงประกวดคนเดียวได้)

ประเภทการประกวด

 • ประเภทบ้านหรู
  • พื้นที่ใช้สอย 400 – 800 ตารางเมตร (ไม่กำหนดขนาดที่ดิน)
  • ความสูงของบ้านได้ตั้งแต่ 1 – 3 ชั้น
  • กำหนดฟังก์ชันห้องในบ้าน ดังนี้
   • 6 ห้องนอน
   • 8 ห้องน้ำ
   • 3 ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องรับแขก
   • ห้องครัว
   • ห้องรับประทานอาหาร
   • ห้องพระ หรือ ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
   • ห้องออกกำลังกาย หรือ ฟิตเนส
   • โซนซักล้าง
   • ห้องเก็บของ
   • ที่จอดรถ (ไม่กำหนดจำนวนคัน)
   • สระว่ายน้ำ
   • ห้องแม่บ้าน
   • ห้องระบบควบคุม
  • หมายเหตุ จำนวนห้องที่ระบุข้างต้น เป็นเพียงจำนวนเริ่มต้นเท่านั้น ผู้ออกแบบสามารถกำหนดเพิ่มได้
 • ประเภทบ้านน็อคดาวน์
  • กำหนดฟังก์ชันห้องในบ้าน ดังนี้
   • 2 ห้องนอน
   • 1 ห้องน้ำ
   • 1 ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องรับแขก
   • 1 ห้อง หรือพื้นที่ฟังก์ชันพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ)
  • พื้นที่ใช้สอย 22-70 ตร.ม. (ไม่กำหนดขนาดที่ดิน)

กติกาการประกวด

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครใน https://contest.mtforworld.com
 • เลือกประเภทที่ต้องการส่งประกวด ระหว่างประเภทบ้านหรู และประเภทบ้านน็อคดาวน์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อ ใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผ่านอีเมล [email protected] เท่านั้น
 • ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ  หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น  หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ  และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด  โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย  หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ปฏิทินการประกวด

 • รอบที่ 1: รอบสมัครและส่งผลงาน (สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศ) 15 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2565
  การส่งผลงาน
  ส่งไฟล์ผลงานผ่านทาง email : [email protected] เท่านั้น
  หัวข้อเรื่อง : ส่งผลงาน MT Design Award II_ชื่อทีม
  โดยจะต้องทำการ Zip ไฟล์ให้เรียบร้อย
 • ประกาศผล 40 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ 16 พฤศจิกายน 2565
 • รอบที่ 2: รอบคัดเลือก 40 ทีมสุดท้าย (40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งผลงานเพิ่มเติม และเก็บคะแนน 10% จากการโหวตบน Social media) 16 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ และรางวัล Popular vote 1 ธันวาคม 2565
 • รอบการตัดสิน : รอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 18 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ ปฏิทินการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบ้านหรู
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4 และที่ 5) เงินสดรางวัลละ 7,000 บาท (2 รางวัล) รวม 14,000 บาท
  • รางวัล Popular vote เงินสด 10,000 บาท
 • ประเภทบ้านน็อคดาวน์
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4 และที่ 5) เงินสดรางวัลละ 7,000 บาท (2 รางวัล) รวม 14,000 บาท
  • รางวัล Popular vote เงินสด 10,000 บาท

หมายเหตุ เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวด

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง ถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • การเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน นำไปให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นคัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ใด ๆ ของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 064-309-0595 (คุณพราว), 065-889-9080 (คุณออ)
 • Line ID: mt.marketing / mt.marketing2 
กันยายน 15, 2022

Written by:

X