ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “พืชบนดอยสุเทพ” ภายใต้โครงการ “สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเทพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
 • เพื่อให้การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการใช้งานเป็นหุ่นจริง จัดทำของที่ระลึก และรูปแบบอื่นๆ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบมีส่วนร่วม

แนวคิดและนิยามของพืชบนดอยสุเทพ
การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คือ การ์ตูนสัญลักษณ์ที่เป็นพืชบนดอยสุเทพ มีบุคลิกร่าเริงสดใส เป็นมิตรและดึงดูดความสนใจกับเด็ก สีสันสวยงาม สื่อความหมายถึงศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ “ชุมชนตระหนักถึงความสวยงาม และความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ” ของศูนย์ฯ อีกทั้งเป็นการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ที่สามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ ได้ทุกรูปแบบ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศ มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Popular Vote ควบคู่กัน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 084-6116345
 • www.facebook.com/DSNC.SciCMU
2022-10-16

Written by:

X