บริษัท กานเวลา ช็อคโกแลต จํากัด ร่วมกับ การบินไทย ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รักคุณเท่าฟ้า” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี
 • ส่งผลงานวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อ รักคุณเท่าฟ้า โดยถ่ายทอดเรื่องราวความรักแบบฉบับของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น รักครอบครัว รักเพื่อน รักสัตว์เลี้ยง เป็นต้น วาดลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 และ ระบายโดยสีไม้ สีเทียน หรือสีชอล์ค พร้อมเขียนคําบรรยายถึงแรงบันดาลใจของรูปวาดที่ด้านหลัง
 • ตั้งชื่อผลงาน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล , ระดับชั้น , โรงเรียน ด้านหลังผลงานของตนเอง
 • วิธีการส่งผลงานสามารถส่งผลงานฉบับจริงมาที่
  บริษัท กานเวลา ช็อคโกแลต จํากัด
  ที่อยู่ 177 หมู่ 6 ถนนคลองชลประทาน
  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • ส่งได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน (การคัดลอกผลงานอื่น หรืองานที่เคยประกวดแล้วถือว่าการส่งผลงานเป็นโมฆะ)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน และจะไม่มีการส่งกลับคืน
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพวาดของผู้ร่วมประกวดมาเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
 • ประกาศผลผ่านทาง Facebook เพจ กานเวลา Kanvela Craft Chocolate และเพจ Thai Airways วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

หมายเหตุ สําหรับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถเลือกระหว่างทํากิจกรรมที่กรุงเทพฯ หรือเลือกรับตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน เพื่อเยี่ยมชมสวนโกโก้และโรงงานช็อกโกแลต  พร้อมที่พัก 1 คืน

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท
 • อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท
 • อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท
 • ผู้ชนะทุกๆอันดับจะได้รับตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ พร้อมผู้ติดตาม 2 ท่าน พร้อมที่พัก 2 วัน 1 คืน และโปรแกรมเที่ยวกรุงเทพมหานคร จัดโดยทัวร์เอื้องหลวง

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/kanvelachocolate

2022-11-09

Written by:

X