กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต : Youth Power For Future Mobility” ชิงทุนการศึกษารวม 79,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเท่านั้น
 • ส่งผลงานภาพวาดตามจินตนาการในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่ง โลกอนาคต” (Youth Power for Future Mobility) โดยน้องๆ ต้องนําเสนอแนวคิด “ยานยนต์ในอุดมคติของน้องๆ” เช่น ยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ ยานยนต์ลดโลกร้อน และอื่นๆ ตามสไตล์ของตนเอง ลงบนกระดาษขนาด A3 หรือขนาดใกล้เคียง สามารถใช้สีประเภทอะไรก็ได้ ไม่จํากัดเทคนิคสร้างสรรค์
  วิธีการส่งผลงาน
  • ส่งผลงานทางช่องทางออนไลน์
  • ส่งผลงานฉบับจริงมายัง
   คุณดรินทร คุ้มสอาด บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จํากัด
   ที่อยู่ 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ
   อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
 • ส่งได้ 1 คน / 1 ผลงาน (การคัดลอกผลงานจากผู้อื่น หรือ ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเคยส่งเข้าประกวดรวมถึงผลงานที่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่นๆ ถือว่าการส่งผลงานเป็นโมฆะ)
 • รางวัล Popular Vote ทางบริษัทจะรวบรวมผลงานสร้างโพสต์อัลบั้ม “ปลุกพลัง เยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต” ลง Facebook: ThaiDENS0Group โดยตัดสินจากยอดไลค์และยอดแชร์สูงสุด (เปิดโหวต 15 พ.ย. 65 เวลา 15:00 น. และปิดโหวต 30 พ.ย. 65 เวลา 15:00 น.)
  หมายเหตุ หากมีการตรวจพบการเพิ่มไลค์แบบไม่ธรรมดา (ปั้มไลค์) หรือวิธีอื่น ๆ ที่ทางทีมงานตรวจสอบว่าไม่เป็นธรรม ทางเพจจะทําการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมท่านนั้นในการรับรางวัล Popular Vote ทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน และจะไม่มีการส่งกลับคืน
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพวาดของผู้ร่วมประกวดทุกท่านมาเพยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (ระดับชั้นละ 5 รางวัล) ทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ Popular Vote ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • โรงเรียนที่ส่งผลงานมากที่สุด รับรางวัลพิเศษ 3,000 บาท สําหรับทุนสนับสนุนโรงเรียน

หมายเหตุ หากผู้เข้าประกวดได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัล ทางผู้จัดงานจะยึดรางวัลสูงสุดเป็นหลัก และมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกวดลําดับถัดไป

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนิค โทร. 02-315-9500 ต่อ 2226
กันยายน 19, 2022

Written by:

X