วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี “PSC Young Music Challenge 2022” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตรคุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุไม่เกิน 22 ปีเท่านั้น
 • ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนว่ายังคงสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา (บัตรนักเรียน/นักศึกษา)
 • วงดนตรีที่เข้าแข่งขันจํากัดสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 • สมาชิกในวงมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมทําการประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้น
 • สมาชิกในวงมากสุดไม่เกิน 7 คน

กติกาการประกวด

 • การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
  • รอบคัดเลือก (DEMO) เป็นการตัดสินจากคลิปวิดีโอ ที่ผู้เข้าแข่งขันส่งประกวดความยาวของคลิปวิดีโอต้องไม่เกิน 6 นาทีส่งโดยอัปโหลดคลิปลงE-mail [email protected]
  • รอบชิงชนะเลิศ เป็นการตัดสินจากการแสดงสด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้(ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย และต้องแจ้งทางผู้จัดก่อนการซ้อมรอบ Sound Check วันที่ 19 มกราคม 2566)
 • คลิปวิดีโอต้องปรากฏโลโก้งานของ PSC Young Music Challenge 2022 โลโก้สํานักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 และโลโก้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เท่านั้น โดยห้ามตัดต่อโลโก้ลงในคลิปวิดีโอ สามารถพิมพ์ (Print) ใส่กระดาษ ตั้งวางให้เห็นชัดเจน หรือเปิดในอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเห็นโลโก้ชัดเจน เช่น Laptop, iPad, Smartphone
 • เพลงที่ใช้ในการประกวด
  • รอบคัดเลือก เพลงที่ถนัด (แนวเพลง POP-ROCK) 1 เพลง
  • รอบชิงชนะเลิศ เพลงที่ถนัด เวลา 10 นาที
 • วงดนตรีทุกวงต้องใช้เครื่องเสียงเฉพาะที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีเฉพาะมาเอง (ทางทีมงานจัดเตรียมเครื่องดนตรีพื้นฐานให้)

กำหนดระยะเววลา
เปิดรับสมัครและส่งคลิปรอบ Demo ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล 6,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล 4,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท นักร้อง เกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท มือกีตาร์ เกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท มือเบส เกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท มือกลอง เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

2022-11-14

Written by:

X