ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4 – 10 ปี สมัครเข้ารวมการประกวดความสามารถพิเศษ “Pacific Power Kids Contest 2022” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เด็กชาย – หญิง อายุระหว่าง 4 – 10 ปี (ภายในวันที่ประกวด)
  • สมัครเดี่ยวหรือคู่
  • แต่งกายตามสไตล์และความสามารถพิเศษบนเวที (ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที)

รูปแบบการประกวด
แสดงความสามารถ ร้อง เล้น เต้น รำ หรือความสามารถด้านอื่น ๆ

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งคลิปและใบสมัครภายในวันที่ 28 กันยายน 2565
  • ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2565
  • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าห้อง แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม
โทร 081 350 5081

กันยายน 19, 2022

Written by:

X