กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO “กอช. TikTok Contest เฟส2” หัวข้อ “ออมกับ กอช. ยิ่งออมไว ยิ่งได้เยอะ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 29,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงินกับ กอช.
 • เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของ กอช. ในด้านการออมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง\
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนการออมแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • บุคคลทั่วไป
 • บุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer)

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตาม (Follow) และ Tag มาที่บัญชี TikTok ของกองทุนการออมแห่งชาติ (@pr_nsf) พร้อมใส่ Hashtag #กองทุนการออมแห่งชาติ
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิค การถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อกิจกรรม
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้ากิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ กอช. และผู้ที่ส่งผลงาน โดย กอช. มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขคลิปผลงาน และนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่อออนไลน์อื่นๆ ตามที่ กอช. เห็นเหมาะสม (ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ กอช. สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • คลิปผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึง กอช. อาทิ ตราสัญลักษณ์ของ กอช. หน้าแอปพลิเคชัน หน้าเว็บไซต์ Mascot ของ กอช. หรืออื่นๆ
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ กอช. โดยผลการตัดสินของ กอช. ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป ต้องมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 10,000 ดวง คัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน ได้รับรางวัล และพิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัลตามจำนวนหัวใจสูงสุดเพิ่มเติม ๓ รางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับบุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) ต้องมีจำนวนการกดหัวใจไม่น้อยกว่า 20,000 ดวง มีผู้ติดตามจำนวน 5 แสนคนขึ้นไป (Marco Influencer) จำนวน 1 รางวัล
 • ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nsf.or.th เฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. และแอปพลิเคชัน กอช. หรือลงทะเบียนผ่านกูเกิลฟอร์มของกิจกรรม
 • แคปภาพผลงานให้เห็นจำนวนยอดการกดหัวใจส่งมาที่ Email: [email protected] ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และ กอช. จะดำเนินการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง เฟซบุ๊ก กอช. ภายใน ๓ วันทำการหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลงาน

รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • รางวัลบุคคลทั่วไป จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท นอกจากนี้ จะพิจารณาผลงานตามจำนวนหัวใจสูงสุดเพิ่มเติมจำนวน 3 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท (รวมเป็นเงิน 5,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2,000 บาท (รวมเป็นเงิน 4,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท (รวมเป็นเงิน 3,000 บาท)
 • รางวัลบุคคลที่ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) จำนวน 1 รางวัล รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ต่อ 310 (ในวัน-เวลาทำการ)

2022-11-14

Written by:

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

X