กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปรณรงค์ลดการประทุษวาจาทางด้านศาสนา “TMF Stop Hate Speech Clip Contest” หัวข้อ “หยุดเหยียด เกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท

กติกาการประกวด

 • สมัครประเภทบุคคล/ทีม (หากเป็นทีมทีมละไม่ต่ำกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน )
 • เนื้อหาคลิปคลิปวีดิโอ มีความยาว  3 – 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “การรณรงค์การประทุษวาจาเชิงศาสนา (Hate speech)” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงานชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับ ผู้สมัครเองโดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในท้ายเครดิต
 • ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอชอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ MOV หรือ MP4
 • กองทุนสื่อฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกองทุนสื่อฯ และผู้สร้างสรรค์งานโดยกองทุนสื่อฯ พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลงโดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานรายละเอียดเนื้อหาของวิดีโอคลิป และแนวคิด (Concept) ความยาวไม่เกิน 5 หน้าขนาด A4 ขนาด ไฟล์ไม่เกิน 10 MB เท่านั้น ชนิดและขนาดตัวอักษร ให้ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 pt. การจัดหน้ากระดาษ ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร) ส่งเป็นไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF และในส่วนของ
 • Video Clip การนำเสนอผลงานและแนะนำตัวผ่านคลิปวิดีโอ ความยาว 3 – 5 นาที ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1280 x 720 pixels  ส่งไฟล์นามสกุล MOV หรือ MP4
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 1 ผลงาน
 • ส่งผลงานโดยแนบ Link ผลงานอัปโหลดเผยแพร่สู่สาธารณะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทาง Youtube โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ ลงใน Google Form
 • รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 06-3473-7770
 • Line : @ThaiMediaFund
 • www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
2022-10-27

Written by:

X