กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมรับชมงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
รับชมพร้อมกันทาง Facebook Live กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/ThaiMediaFund
กันยายน 8, 2022

Written by:

X