จากเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดทีมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา สังกัดกรมเด็กฯ ในจังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษา ปลอบขวัญแก่ผู้ปกครองเด็ก รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจของเด็กที่ประสบเหตุการณ์

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์#พม

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน#ดย#DCY

2022-10-07

Written by:

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

X