กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญ ส่งผลานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ปักหมุด เที่ยวไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ” ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทนักท่องเที่ยว
  ผู้ส่งผลงานเป็นประชาชนทั่วไป และส่งผลงานได้ทังในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่จำกัดอายุ และจำนวนผู้ร่วมทีม
 • ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว
  ผู้ส่งผลงานเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หรือพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 • สมัครและส่งผลงานการประกวดทั้งประเภทนักท่องเที่ยว และประเภทสถานที่ท่องเที่ยว ผ่าน Google Form ของกองป้องกันการบาดเจ็บ ได้ที่ http://t.ly/C4r8
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักท่องเที่ยว จำนวน 8 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
 • ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 3 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล ดังนี้
  • รางวัลสถานที่ท่องเที่ยวที่มียอดการกดถูกใจและยอดการแชร์มากที่สุด
  • รางวัลสถานที่ท่องเที่ยวที่มียอดการกดถูกใจและยอดการแชร์อันดับสอง
  • รางวัลสถานที่ท่องเที่ยวที่มียอดการกดถูกใจและยอดการอันดับสาม

ติดต่อสอบถาม

 • กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3953
 • e-mail: otherinjury@gmail.com
June 12, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X