กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ เชิญรับชมการถ่ายทอดสด {Live}

งานแถลงข่าวโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. จาก 683 ผลงานสื่อสร้างสรรค์ทั่วประเทศ สู่ที่สุดแห่งการเชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจของผู้ผลิตสื่อน้ำดีจากการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จาก 10 ประเภทสื่อ (37 สาขา)

ได้แก่

– สื่อวิทยุ

– สื่อโทรทัศน์

– สื่อภาพยนตร์

– สื่อสิ่งพิมพ์

– สื่อออนไลน์

– สื่อบุคคล

– สื่อท้องถิ่น

– สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

– นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์-

สื่อในโครงการผู้รับทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์.

ร่วมรับฟังแนวคิดของโครงการ และกระบวนการคัดเลือกผลงานรางวัลฯ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น

..#กองทุนสื่อ#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#เวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#ใช้สื่อเป็นเน้นสื่อดีตัดวิถีสื่อร้าย.ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่Website : www.thaimediafund.cr.thFacebook : www.facebook.com/ThaiMedaFundOfficialYoutube : www.youtube.com/cThaiMediaFund

May 12, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X