Ready to Start! 👀

กิจกรรม Networking และ Workshop ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มี Skills ในการประกอบธุรกิจ Startup พร้อมกับ Session สุดพิเศษพูดคุยกับ YEAH Alumni พี่แจ็คกี้-Software Engineer Nansen (Ape Board)
Ready to Start 😎👍🏼
📍 กิจกรรมจัดวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
⏱ เวลา 9:00 – 17:00 น.
🚩 สถานที่ KX Knowledge Xchange สามารถเดินทางโดย BTS สถานีวงเวียนใหญ่
โอกาสดีๆอย่างนี้มีไม่บ่อย 🔥
‼️ ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น.
❗️ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 19 มิถุนายน 2565
สมัครเลย!
👉🏼 https://forms.gle/sK7eTtDWMGtdohne8

Ready to Start! 👀

กิจกรรม Networking และ Workshop ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มี Skills ในการประกอบธุรกิจ Startup พร้อมกับ Session สุดพิเศษพูดคุยกับ YEAH Alumni พี่แจ็คกี้-Software Engineer Nansen (Ape Board)
Ready to Start 😎👍🏼
📍 กิจกรรมจัดวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565
⏱ เวลา 9:00 – 17:00 น.
🚩 สถานที่ KX Knowledge Xchange สามารถเดินทางโดย BTS สถานีวงเวียนใหญ่
โอกาสดีๆอย่างนี้มีไม่บ่อย 🔥
‼️ ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 23:59 น.
❗️ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 19 มิถุนายน 2565
สมัครเลย!
👉🏼 https://forms.gle/sK7eTtDWMGtdohne8

June 15, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X