ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ชุมชน และองค์กร เสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณาการประกวดรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ชิงรางวัลเชิดชูเกียรติ

ประเภทของรางวัล

 • ประเภทบุคคล จำนวน 200 รางวัล
 • ประเภทชุมชน และองค์กร จำนวน 100 รางวัล
 • ประเภทสื่อ จำนวน 9 สาขา (สาขาละ 3 รางวัล) รวม 27 รางวัล ดังนี้
  • สาขาที่ 1 สาขา สื่อละคร
  • สาขาที่ 2 สาขา สื่อภาพยนตร์
  • สาขาที่ 3 สาขา คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย
  • สาขาที่ 4 สาขา สื่อโฆษณา
  • สาขาที่ 5 สาขา บทเพลง
  • สาขาที่ 6 สาขา รายการวิทยุ
  • สาขาที่ 7 สาขา รายการโทรทัศน์
  • สาขาที่ 8 สาขา สื่อสิ่งพิมพ์
  • สาขาที่ 9 สาขา สื่อดิจิทัล

การเสนอผลงาน

 • เปิดรับเสนอผลงาน ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
 • ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน ได้ 3 วิธี ดังนี้
  • เสนอผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.moralawards.com
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มาที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ จำเป็นต้องแนบไฟล์ผลงานบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD (ไฟล์ AVI, WMV, MP4, MOV ฯลฯ ไฟล์เอกสาร PDF และ Link ผลงาน) โดยถือวันส่งต้นทางตามที่ประทับตราเป็นสำคัญ
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ moral.media.awards@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถาม

 • คุณสาริณี ถูกจิตร โทร. 089 499 0648
 • คุณเกียรตินัย เวสวรางกูร โทร. 061 103 5873
June 10, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X